Sandnes Open 2020


Registration requirements for the competition:

Create a WCA account here if you don't have one.
If this is not your first competition, associate your WCA ID to your WCA account here.
Register for this competition below.
There is a competitor limit of 35 competitors.
Registering for this competition is free.
No on the spot registrations will be accepted.


English:
Please be careful of COVID-19 and rules regarding it. WCA have released a documment detailing how competitions will be handeled regarding the virus, which we will abide by and we expect you to also follow.
Do NOT come if you have symptoms of the virus, or if you have been around anyone with the virus close to the competition.
There will be a maximum of 1 guest per competitor.

The deadline for updating your events is September 16th.
The deadline for being accepted if you are on the waiting list is September 16th.


Norwegian/Norsk:
Pass på regler og anbefalinger rundt COVID-19. WCA har publisert et dokument med detaljer rundt hvordan konkurranser skal foregå med tanke på viruset. Vi kommer til å følge dette dokumentet, og vi stoler på at du også kommer til å gjøre det.
IKKE møt opp om du har symtomer på viruset, eller om du har vært i nærheten av noen du vet har det når konkurransen nærmer seg.
Hver deltaker kan maksimalt ha med 1 gjest.

Siste frist for å oppdatere hvilke events du skal være med på er 16. september.
Siste frist for å bli godtatt på konkurransen om du er på venteliste er 16. september.


Registration closed about 2 years ago on .
Sign in to check the status of your registration. If you do not yet have a WCA account, you can create one here, but it is too late to register for this competition.
Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.