Flen - Stora Manschetten 2021


Date
Sep 4, 2021
City
Flen, Sweden
Venue

Aktivitetshuset Skjortan

Address
Drottninggatan 24, 642 37 Flen
Details

On the second floor, right directly after the stairs.

Contact

Daniel Wallin

Organizers
Daniel Wallin and SveKub
WCA Delegates
Daniel Wallin and Viktor Zenk
Download all the competition's details as PDF here.
Information

Välkommen till de första tävlingarna att arrangeras i tvillingformat i Sverige! Denna tävling hör ihop med Flen - Lilla Manschetten 2021, och det är endast tillåtet att anmäla sig och tävla i en av dessa två tävlingar. Mer information om detta finns under fliken Tvillingtävling.

Läs igenom alla flikar på denna sida noga, då de innehåller mycket värdefull information om tävlingen. Detta gäller särskilt fliken COVID-19, med de smittoskyddsåtgärder som kommer gälla under tävlingen. Notera även att medlemmar i SveKub har 25% rabatt på anmälningsavgiften. Att bli medlem är gratis, mer information finns på Svekubs hemsida.

Slutligen vill vi påminna om att COVID-19 situationen är mycket osäker, och att sena förändringar inklusive att tävlingen ställs in med kort varsel tyvärr inte går att utesluta. Håll därför nära koll på denna hemsida samt er email för att få den senaste informationen och kom ihåg att arrangörerna endast kan återbetala anmälningsavgiften, inte personliga reseutgifter.


Welcome to the first ever twin competitions in Sweden! This competition is twinned with Flen - Lilla Manschetten 2021, and competitors may only register for and compete in one out of these two competitions. More on this can be found under the Twin competitions tab.

Please read through all the tabs on this site carefully, as they contain very useful about the competition. This includes especially the COVID-19 tab, with the measures in place to limit the spread of the virus at the competition. Note that members of SveKub have a 25% discount on the registration fee. The membership is free, although a Swedish personal number is needed, more information can be found on the SveKub website.

Lastly, we would like to remind you that the COVID-19 situation is very uncertain, and that late changes including a cancellation of the competition on short notice can't be ruled out. Therefore, please keep an eye on this website and your email to receive the latest information, and keep in mind that the organizers will only be able to refund the registration fee, not personal travel expenses.

Events
Main event
Competitors
23
Registration period

Online registration opened and closed .

Registration requirements
This competition is over, click here to display the registration requirements it used.
Create a WCA account here if you don't have one.
If this is not your first competition, associate your WCA ID to your WCA account here.
Register for this competition here.
There is a competitor limit of 25 competitors.
The base registration fee for this competition is 190 kr (Swedish Krona).
If your registration is cancelled before you will be refunded 100% of your registration fee.
Registrants on the waiting list may be accepted onto the competitor list until .
If you are a registered competitor you may change your registered events until by contacting the organization team.
No on the spot registrations will be accepted.


Anmälan

För att delta i tävlingen måste du anmäla dig online här. Vi kommer inte acceptera några anmälningar på plats. Om du inte redan har ett WCA-konto, måste du först skapa ett här.

Anmälan öppnar söndag den 1:a augusti, klockan 19:00 svensk tid.
På grund gränsen på bara 25 tävlande kan platserna gå åt mycket fort, tävlingar i liknande situationer i andra länder har fyllts upp på bara sekunder.
Förhoppningsvis blir det inte så extremt här, men var redo och anmäl dig så fort anmälan öppnar för att få en plats.

Anmälan är inte komplett förrän anmälningsavgiften har betalats.
Anmälan kostar 142,50 kr för SveKub-medlemmar, 190 kr för icke-medlemmar.
Alla betalar fullt pris till att börja med, och vi betalar tillbaka 25% till de som är medlemmar. När du registrerats som medlem kan du anmäla dig till tävlingen som vanligt. Vi verifierar sedan medlemskapet i samband med att anmälan granskas (godkänns eller sätts på väntelistan). Att bli medlem i SveKub är gratis! Läs mer på vår hemsida eller registrera dig direkt.

Om du inte finns med på deltagarlistan inom 24 timmar från anmälan, kontakta arrangörerna. (Kontaktuppgifter hittar du under "General info"-fliken.)

Om du har anmält dig men sedan inte längre kan komma på tävlingen, maila oss och informera om detta. Det öppnar upp din plats för någon annan.

Anmälan stänger den 27:e augusti, men tänk på att tävlingen kan bli fullsatt innan detta datum, i så fall hamnar din registrering på väntelistan. Notera att anmälningsavgiften måste betalas för att du ska hamna på väntelistan, annars är anmälan inte komplett. I detta fall gäller samma datum som sista dag för att få sin anmälan godkänd ifrån väntelistan. Är anmälan vid denna tidpunkt inte godkänd finns tyvärr inte längre någon chans att delta på tävlingen, och du återbetalas hela anmälningsavgiften.


Registration

To attent this competition you need to register online here. We will not accept any registrations on the spot. If you don't already have a WCA-account, you first need to create one here.

Registration opens on Sunday August 1st, at 19:00 Swedish time.
Due to the limit of only 25 competitors, the spots may be filled very quickly, competitions in similar situations in other countries have been filled in just seconds. Hopefully it will not be that extreme here, but be prepared and register as soon as the registration opens to get a spot.

Your registration is not completed until the registration fee has been paid.
The registration fee is 142,50 SEK for members of SveKub, and 190 SEK for non-members.
Everyone pays full price at first, and we will refund 25% to members. When you are registered as a member, you can register for the competition as normal. We will then verify the membership when reviewing the registration (approving it or moving it to the waiting list). Becoming a member of SveKub is free, but only available for Swedish citizens. Read more on our website or register right away.

If your name doesn't appear on the competitor list within 24 hours after registering, contact the organizers. (Contact information under the "General info" tab.)

If you have registered but then can't go to the competition, please send an e-mail telling us this as that will leave your spot for somebody else.

Online registration will close on August 27th, but please keep in mind that the competition may fill up earlier than that. In that case, your registration will be put on the waiting list. Note that the registration fee needs to be paid in order to be put on the waiting list, otherwise your registration is not completed. The same date is also the last date for when a registration can be moved from the waiting list to the competitors list. If your registration is not yet approved by this date, then you will unfortunately not be able to compete at this competition, and will be refunded the entire registration fee.

Highlights
Click here to display the highlights of the competition.

Jakob Gunnarsson won with an average of 8.18 seconds in the 3x3x3 Cube event. Gustav Wälivaara finished second (9.36) and Daniel Wallin finished third (9.37).

Berta García Parra - Spain WCA profile

Event Round # Best Average Citizen of Solves
3x3x3 Cube Second round 17 15.25 17.10 Spain 16.8419.5618.0516.4115.25
First round 17 14.07 16.70 Spain 20.2314.0729.1514.9614.91
3x3x3 Blindfolded Final 1 19.84 DNF Spain 19.84DNF20.17
First round 2 19.15 DNF Spain DNF19.1522.50
3x3x3 Multi-Blind Final 1 28/42 1:00:00 Spain 28/42 1:00:00

Daniel Wallin - Sweden WCA profile

Event Round # Best Average Citizen of Solves
3x3x3 Cube Final 3 7.43 9.37 Sweden 9.908.349.877.43DNF
Second round 2 7.16 8.57 Sweden 9.4212.438.807.507.16
First round 3 7.21 8.79 Sweden 9.437.217.729.939.23
2x2x2 Cube First round 12 2.97 5.09 Sweden 2.977.826.363.495.41
5x5x5 Cube Final 4 1:07.50 1:08.27 Sweden 1:17.781:07.651:07.501:09.251:07.92
3x3x3 Blindfolded Final 3 23.70 DNF Sweden DNF37.0723.70
First round 1 18.82 DNF Sweden 18.82DNFDNF
Clock Final 1 5.08 5.57 Sweden 5.635.6613.395.085.43
Pyraminx Final 4 2.92 3.95 Sweden 3.672.926.734.793.38
First round 4 3.88 4.73 Sweden 4.604.255.335.553.88
Skewb Final 7 3.02 5.68 Sweden 7.357.386.293.413.02
First round 3 4.26 4.70 Sweden 4.856.104.264.834.43
4x4x4 Blindfolded Final 6 DNF DNF Sweden DNFDNFDNF
5x5x5 Blindfolded Final 1 4:28.12 NR DNF Sweden DNF4:28.12DNF
3x3x3 Multi-Blind Final 9 DNF Sweden DNF

Erik Tjong Kim Sang - Netherlands WCA profile

Event Round # Best Average Citizen of Solves
3x3x3 Cube First round 21 28.42 31.73 Netherlands 41.6729.1928.4528.4237.55
3x3x3 Blindfolded First round 9 3:30.72 DNF Netherlands DNF4:26.693:30.72
4x4x4 Blindfolded Final 5 22:55.00 DNF Netherlands DNFDNF22:55.00
3x3x3 Multi-Blind Final 5 6/7 56:35 Netherlands 6/7 56:35

Filip Baiduo Qiu - China WCA profile

Event Round # Best Average Citizen of Solves
3x3x3 Cube First round 19 20.44 23.34 China 23.0621.9824.9728.1720.44
2x2x2 Cube First round 18 5.76 7.40 China 9.808.005.767.137.07
Pyraminx First round 18 8.34 16.16 China 13.308.3419.2918.1317.04

Gustav Wälivaara - Sweden WCA profile

Event Round # Best Average Citizen of Solves
3x3x3 Cube Final 2 8.28 9.36 Sweden 8.289.699.748.6410.09
Second round 5 9.37 9.83 Sweden 9.7910.269.3711.669.45
First round 5 9.26 9.46 Sweden 9.479.5610.229.269.36
2x2x2 Cube Final 7 2.75 3.65 Sweden 4.285.282.953.732.75
First round 8 2.64 4.40 Sweden 3.825.703.855.522.64
5x5x5 Cube Final 3 1:01.87 1:07.68 Sweden 1:09.071:01.871:10.961:06.561:07.42
Clock Final 13 15.46 Sweden 20.3815.46
Pyraminx First round 10 6.35 7.16 Sweden 6.657.527.328.736.35
Skewb Final 8 5.39 7.36 Sweden 5.395.489.257.35DNF
First round 7 4.59 5.62 Sweden 4.595.306.874.689.66

Helmer Ewert - Sweden WCA profile

Event Round # Best Average Citizen of Solves
3x3x3 Cube Final 4 8.37 9.37 Sweden 8.6611.528.379.609.86
Second round 7 8.15 10.05 Sweden 10.1510.969.558.1510.46
First round 6 7.62 9.79 Sweden 10.178.8010.417.6210.65
2x2x2 Cube Final 5 1.48 3.29 Sweden 4.073.122.953.791.48
First round 3 1.71 2.56 Sweden 3.553.502.172.011.71
5x5x5 Cube Final 5 1:11.36 1:14.37 Sweden 1:16.441:14.491:12.191:20.631:11.36
3x3x3 Blindfolded Final 5 48.53 53.69 Sweden 51.511:01.0348.53
First round 7 1:04.94 DNF Sweden DNF1:04.94DNF
Clock Final 6 8.07 9.92 Sweden 9.4911.098.0711.579.18
Pyraminx Final 2 2.43 3.70 Sweden 2.992.435.626.212.49
First round 1 1.72 3.46 Sweden 3.291.724.993.733.37
Skewb Final 5 3.66 5.09 Sweden 4.414.666.217.003.66
First round 1 3.51 4.63 Sweden 4.596.404.534.773.51
4x4x4 Blindfolded Final 3 7:14.28 DNF Sweden DNF7:14.28DNF
5x5x5 Blindfolded Final 3 DNF DNF Sweden DNFDNFDNF
3x3x3 Multi-Blind Final 3 11/16 58:28 Sweden 11/16 58:28

István Kocza - Hungary WCA profile

Event Round # Best Average Citizen of Solves
3x3x3 Cube First round 20 23.24 26.42 Hungary 25.9923.7829.5030.1723.24
2x2x2 Cube First round 19 10.12 12.18 Hungary 14.1017.4011.5410.1210.91
3x3x3 Blindfolded Final 7 53.61 57.97 Hungary 57.571:02.7253.61
First round 5 48.47 53.86 Hungary 50.6148.471:02.49
Pyraminx First round 19 14.87 21.37 Hungary 26.8322.4925.7915.8214.87
Skewb First round 17 21.14 33.40 Hungary 47.8131.8728.2121.1440.13
4x4x4 Blindfolded Final 2 7:13.77 DNF Hungary 8:32.797:13.77DNF
5x5x5 Blindfolded Final 3 DNF DNF Hungary DNFDNFDNF
3x3x3 Multi-Blind Final 2 13/15 56:22 Hungary 13/15 56:22

Jakob Gunnarsson - Sweden WCA profile

Event Round # Best Average Citizen of Solves
3x3x3 Cube Final 1 7.65 8.18 Sweden 8.627.968.497.658.09
Second round 1 6.74 8.10 Sweden 8.048.907.356.7410.69
First round 1 7.43 7.57 Sweden 7.437.537.639.757.56
2x2x2 Cube Final 2 1.92 2.24 Sweden 2.042.344.702.341.92
First round 5 2.21 2.98 Sweden 2.212.372.474.09DNF
5x5x5 Cube Final 2 59.10 1:04.04 Sweden 1:01.841:05.031:07.8859.101:05.26
3x3x3 Blindfolded Final 2 20.35 DNF Sweden 20.35DNF20.53
First round 3 22.21 DNF Sweden DNFDNF22.21
Clock Final 12 7.58 DNF Sweden 8.728.68DNF7.58DNF
Pyraminx Final 5 3.54 4.27 Sweden 5.234.033.543.814.96
First round 3 2.96 4.40 Sweden 3.492.965.054.676.09
Skewb Final 2 3.48 4.25 Sweden 3.675.143.956.123.48
First round 4 3.31 5.08 Sweden 6.875.494.325.423.31
4x4x4 Blindfolded Final 4 7:49.47 DNF Sweden DNFDNF7:49.47

Jónsi Persson - Sweden WCA profile

Event Round # Best Average Citizen of Solves
3x3x3 Cube First round 22 39.00 44.54 Sweden 41.8755.9439.0048.2443.50

Konstantin Jaehne - Germany WCA profile

Event Round # Best Average Citizen of Solves
3x3x3 Cube Second round 16 13.62 16.92 Germany 14.0819.5121.7917.1813.62
First round 15 13.54 14.90 Germany 14.6813.5415.2528.6114.77
2x2x2 Cube First round 13 4.32 5.10 Germany 5.375.854.724.325.20
5x5x5 Cube Final 10 1:43.12 1:57.69 Germany 2:36.091:53.101:43.122:05.371:54.59
3x3x3 Blindfolded Final 4 41.44 DNF Germany DNFDNF41.44
First round 4 30.54 32.09 Germany 32.0333.6930.54
Clock Final 8 10.56 12.32 Germany 12.0011.6310.5613.3314.28
Pyraminx First round 13 4.50 11.12 Germany 4.50DNF11.969.3412.06
4x4x4 Blindfolded Final 1 5:55.98 DNF Germany DNF5:55.98DNF
3x3x3 Multi-Blind Final 6 6/9 40:55 Germany 6/9 40:55

Leo Blyberg - Sweden WCA profile

Event Round # Best Average Citizen of Solves
3x3x3 Cube Second round 10 11.68 12.41 Sweden 11.6813.0211.7113.4012.51
First round 14 11.99 14.71 Sweden 16.6511.9915.0415.3213.77
2x2x2 Cube First round 16 2.29 5.73 Sweden 6.117.005.745.332.29
5x5x5 Cube Final 13 2:29.63 Sweden 2:29.632:30.72
3x3x3 Blindfolded First round 11 DNF DNF Sweden DNFDNFDNF
Clock Final 17 22.55 Sweden 22.5532.30
Pyraminx First round 16 9.85 12.99 Sweden 11.479.8517.6914.6812.82
Skewb First round 13 5.94 8.07 Sweden 6.4018.6010.966.855.94

Leo Lindqvist - Sweden WCA profile

Event Round # Best Average Citizen of Solves
3x3x3 Cube Second round 9 7.76 10.36 Sweden 10.1513.3110.2510.677.76
First round 9 9.01 11.26 Sweden 12.339.0110.1811.2812.41
2x2x2 Cube Final 4 1.57 2.82 Sweden 2.314.102.05DNF1.57
First round 1 1.84 2.04 Sweden 2.232.041.842.101.97
5x5x5 Cube Final 6 1:14.34 1:19.69 Sweden 1:14.341:20.491:20.451:26.171:18.14
3x3x3 Blindfolded First round 11 DNF DNF Sweden DNFDNFDNF
Clock Final 14 15.56 Sweden DNF15.56
Pyraminx Final 8 4.01 5.18 Sweden 7.214.015.075.105.36
First round 8 5.38 6.11 Sweden 5.687.567.035.385.61
Skewb Final 6 3.37 5.61 Sweden 7.254.996.964.873.37
First round 8 4.94 5.73 Sweden 4.946.815.145.258.47

Lukas Noel - Sweden WCA profile

Event Round # Best Average Citizen of Solves
3x3x3 Cube Final 6 9.35 10.07 Sweden 11.619.5810.3010.329.35
Second round 6 9.09 10.04 Sweden 11.089.099.9910.459.68
First round 4 7.90 9.17 Sweden 9.449.1811.588.907.90
2x2x2 Cube First round 10 3.44 4.46 Sweden 5.604.263.515.603.44
5x5x5 Cube Final 8 1:31.78 1:39.63 Sweden 1:32.411:45.051:42.421:44.071:31.78
3x3x3 Blindfolded First round 11 DNF DNF Sweden DNFDNFDNF
Clock Final 16 17.17 Sweden 17.1721.13
Pyraminx First round 9 3.92 6.49 Sweden 7.406.443.92DNF5.63
Skewb First round 14 5.92 8.17 Sweden 12.5210.347.725.926.46
3x3x3 Multi-Blind Final 9 DNF Sweden DNF

Marcus Moberg - Sweden WCA profile

Event Round # Best Average Citizen of Solves
3x3x3 Cube Final 7 9.12 10.75 Sweden 9.3312.1310.7913.149.12
Second round 3 8.14 8.81 Sweden 9.268.868.3122.248.14
First round 7 7.92 10.31 Sweden 10.199.8111.037.9210.93
2x2x2 Cube Final 6 1.67 3.65 Sweden 3.603.783.586.111.67
First round 7 3.02 4.02 Sweden 3.125.743.026.113.19
5x5x5 Cube Final 7 1:23.08 1:36.96 Sweden 1:28.581:47.861:23.081:59.851:34.43
Clock Final 4 8.08 9.07 Sweden DNF8.529.888.808.08
Pyraminx Final 3 3.23 3.82 Sweden 3.385.313.233.664.43
First round 5 4.41 5.22 Sweden 4.546.844.416.644.49
Skewb Final 1 2.47 3.58 Sweden 2.923.424.934.392.47
First round 6 2.87 5.24 Sweden 9.955.365.095.272.87

Martin Zhang - China WCA profile

Event Round # Best Average Citizen of Solves
3x3x3 Cube First round 18 18.06 21.12 China 19.4020.5223.4518.0624.55
2x2x2 Cube First round 17 5.46 6.33 China 10.815.465.725.877.39
Clock Final 10 11.94 15.06 China 22.7614.3214.8411.9416.03
Pyraminx First round 15 9.19 12.30 China 11.2817.739.1912.8712.76
Skewb First round 10 5.48 6.37 China 5.485.848.126.656.62

Noah Pettersson - Sweden WCA profile

Event Round # Best Average Citizen of Solves
3x3x3 Cube First round 23 1:00.08 1:04.84 Sweden 1:01.501:14.971:11.281:01.751:00.08
2x2x2 Cube First round 20 17.17 DNF Sweden DNF38.8617.17DNFDNF

Rasmus Händén - Sweden WCA profile

Event Round # Best Average Citizen of Solves
3x3x3 Cube Second round 13 14.03 15.13 Sweden 16.9215.3414.0314.4215.62
First round 12 12.62 13.93 Sweden 12.6214.5814.6813.9513.26
2x2x2 Cube First round 15 4.96 5.68 Sweden 5.12DNF4.965.316.61
5x5x5 Cube Final 11 1:55.05 2:05.84 Sweden 2:16.221:59.281:55.052:08.512:09.72
3x3x3 Blindfolded First round 11 DNF DNF Sweden DNFDNSDNS
Clock Final 3 7.20 7.83 Sweden 7.778.227.2010.157.49
Pyraminx First round 12 6.23 7.84 Sweden 6.2310.128.228.786.51
Skewb First round 9 3.87 5.82 Sweden 6.243.875.775.449.24

Samuel Eklund-Hanna - Sweden WCA profile

Event Round # Best Average Citizen of Solves
3x3x3 Cube Second round 15 16.21 16.86 Sweden 16.2116.4217.1422.2817.01
First round 16 14.86 16.23 Sweden 17.1214.8615.7915.7817.24
2x2x2 Cube First round 14 4.36 5.35 Sweden 5.999.595.154.914.36
5x5x5 Cube Final 15 2:46.53 Sweden 2:48.062:46.53
Clock Final 9 12.02 12.32 Sweden DNF12.1912.4712.3012.02
Pyraminx First round 14 7.52 11.62 Sweden 7.717.52DNF14.9012.26
Skewb First round 11 5.03 6.95 Sweden 6.885.036.757.2314.34

Sebastian Alanen - Sweden WCA profile

Event Round # Best Average Citizen of Solves
3x3x3 Cube Second round 12 11.62 12.83 Sweden 13.1811.6211.7516.4513.56
First round 11 12.18 13.51 Sweden 14.8013.9513.5413.0312.18
2x2x2 Cube First round 11 4.32 4.62 Sweden 4.764.474.32DNF4.62
5x5x5 Cube Final 9 1:39.73 1:48.85 Sweden DNF1:45.331:39.731:47.751:53.48
3x3x3 Blindfolded First round 10 4:21.48 DNF Sweden 4:21.48DNFDNS
Clock Final 11 13.59 16.00 Sweden 14.2316.9213.5916.8517.07
Pyraminx Final 7 3.63 4.92 Sweden 4.735.893.636.294.14
First round 7 4.70 5.90 Sweden 5.224.705.999.266.48
Skewb First round 15 8.82 11.72 Sweden 35.6910.3710.0714.738.82

Simon Jansson - Sweden WCA profile

Event Round # Best Average Citizen of Solves
3x3x3 Cube Second round 11 12.04 12.55 Sweden 12.0612.0413.0312.5615.08
First round 10 11.50 13.36 Sweden 11.5011.6413.4215.0116.01
2x2x2 Cube Final 8 2.20 4.39 Sweden 6.533.792.866.602.20
First round 6 2.44 3.32 Sweden 3.903.093.012.443.86
5x5x5 Cube Final 14 2:35.87 Sweden 2:35.87DNF
3x3x3 Blindfolded First round 11 DNF DNF Sweden DNFDNFDNF
Clock Final 15 17.07 Sweden DNF17.07
Pyraminx First round 11 3.35 7.34 Sweden 6.093.359.826.1011.51
Skewb First round 12 4.18 7.20 Sweden 7.474.1811.127.286.85

Thomas Mæhle Schmidt - Denmark WCA profile

Event Round # Best Average Citizen of Solves
3x3x3 Cube Final 8 9.58 11.37 Denmark 12.829.5811.1312.5010.47
Second round 8 9.25 10.20 Denmark 10.1710.809.2511.839.62
First round 8 9.58 10.70 Denmark 10.5112.169.5810.7710.82
2x2x2 Cube Final 1 1.62 2.18 Denmark 2.242.582.851.731.62
First round 4 1.71 2.66 Denmark 2.032.92DNF3.041.71
3x3x3 Blindfolded Final 8 1:40.15 DNF Denmark 1:40.15DNFDNF
First round 8 1:57.80 DNF Denmark DNF1:57.80DNF
Clock Final 2 7.17 7.73 Denmark 8.027.178.067.867.31
Pyraminx Final 6 2.48 4.61 Denmark 10.813.562.485.384.88
First round 2 3.16 3.63 Denmark 3.773.923.843.163.29
Skewb Final 3 3.43 4.26 Denmark 3.525.2612.204.003.43
First round 5 1.92 5.18 Denmark 5.181.924.9212.265.43
3x3x3 Multi-Blind Final 7 3/5 33:38 Denmark 3/5 33:38

Viktor Zenk - Sweden WCA profile

Event Round # Best Average Citizen of Solves
3x3x3 Cube Second round 14 14.37 15.36 Sweden 14.3715.6115.9718.1014.50
First round 13 11.80 14.51 Sweden 14.8514.9913.6916.2911.80
2x2x2 Cube First round 9 3.13 4.42 Sweden 4.776.374.244.263.13
5x5x5 Cube Final 12 1:55.03 2:11.59 Sweden 2:03.391:55.032:11.242:20.132:38.37
3x3x3 Blindfolded First round 11 DNF DNF Sweden DNFDNFDNF
Clock Final 7 9.27 11.02 Sweden 10.009.2711.0911.96DNF
Pyraminx First round 17 9.14 14.51 Sweden 14.159.1415.9917.1613.39
Skewb First round 16 10.81 16.05 Sweden 24.3610.8111.4114.2422.49
4x4x4 Blindfolded Final 6 DNF DNF Sweden DNFDNFDNS
5x5x5 Blindfolded Final 2 25:54.00 DNF Sweden 25:54.00DNFDNS
3x3x3 Multi-Blind Final 4 11/17 55:57 Sweden 11/17 55:57

William Jensen - Sweden WCA profile

Event Round # Best Average Citizen of Solves
3x3x3 Cube Final 5 8.27 9.51 Sweden 8.968.2710.799.5310.03
Second round 4 7.43 9.23 Sweden 10.417.438.938.3410.69
First round 2 7.34 7.72 Sweden 7.987.807.3412.767.37
2x2x2 Cube Final 3 1.90 2.76 Sweden 1.902.192.693.393.53
First round 2 1.96 2.30 Sweden 2.664.162.032.201.96
5x5x5 Cube Final 1 59.25 1:03.44 Sweden 1:02.571:04.531:08.221:03.2159.25
3x3x3 Blindfolded Final 6 48.73 DNF Sweden 48.73DNF55.13
First round 6 50.51 1:00.73 Sweden 1:06.9350.511:04.75
Clock Final 5 8.95 9.64 Sweden 10.799.208.9510.719.02
Pyraminx Final 1 3.00 3.55 Sweden 3.163.254.246.893.00
First round 6 3.57 5.30 Sweden 6.795.423.578.863.70
Skewb Final 4 3.92 4.76 Sweden 3.995.676.054.633.92
First round 2 3.63 4.64 Sweden 6.574.323.634.505.09
4x4x4 Blindfolded Final 6 DNF DNF Sweden DNFDNFDNF
5x5x5 Blindfolded Final 3 DNF DNF Sweden DNFDNFDNS
3x3x3 Multi-Blind Final 8 6/12 58:16 Sweden 6/12 58:16
Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.