Cube Factory League Domaniewice 2018


Information

Competitors limit: 80
Registration fee: 35 PLN for competitors, 30 PLN for CFL competitors. Free of charge for spectators

Events
Main event
Competitors
48
Registration requirements
This competition is over, click here to display the registration requirements it used.
There is a competitor limit of 80 competitors.
The base registration fee for this competition is 35 zł (Polish Złoty).

Rejestracja uznawana jest za dokonaną po wypenieniu formularza rejestracyjnego i opaceniu uczestnictwa w zawodach.

Dane do przelewu
Numer konta: 18 1090 1304 0000 0001 3531 9812
Nazwa: Franciszek Fidos
Tytuł: CFL Domaniewice - Imię Nazwisko
Początek rejestracji:
23 IV 2018
Koniec rejestracji:
20 V 2018

ENGLISH::

Registration is considered completed after filling out the registration form and paying the registration fee.

Data for payment:
Account number: PL18 1090 1304 0000 0001 3531 9812
Name: Franciszek Fidos
Title: CFL Domaniewice - Name Surname
Start registration:
23 IV 2018
End registration:
20 V 2018

Highlights
Click here to display the highlights of the competition.

Tymon Kolasiński won with an average of 8.57 seconds in the 3x3x3 Cube event. Bartłomiej Owczarek finished second (9.14) and Michał Rzewuski finished third (10.10).

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.