Bratislava Christmas Cubing 2022


Registration requirements for the competition:

Create a WCA account here if you don't have one.
If this is not your first competition, associate your WCA ID to your WCA account here.
Register for this competition below.
There is a competitor limit of 60 competitors.
The base registration fee for this competition is €17 (Euro).
If your registration is cancelled before you will be refunded 95% of your registration fee.
Registrants on the waiting list may be accepted onto the competitor list until .
If you are a registered competitor you may change your registered events until on the Register tab.
No on the spot registrations will be accepted.
Any spectator can attend for free.

Registration is not complete until the registration fee has been paid. A spot is not guaranteed until the competitors name appears on the Competitors tab. Once the competitor limit has been reached, new registrations will be added to the waiting list in the order of payment. Waitlisted competitors will only be accepted if a spot becomes available. All competitors still on the waiting list after registration closes will be removed and a 95% refund issued.

If you can no longer attend, please inform us ASAP. We often have waiting lists so letting us know you cannot attend may allow us to add another person to the competition. By not telling us you may be denying someone a chance to compete.

Registrácia nie je kompletná dokým nezaplatíte registračný poplatok. Miesto nie je zaručené, kým sa meno súťažiaceho nezobrazí na zozname súťažiacich. Po naplnení kapacity sa vytvorí zoznam čakajúcich, kam pôjdu všetky nové registrácie, v poradí podľa dátumu a času platby. Súťažiaci na zozname čakajúcich budú akceptovaní len ak sa uvoľní miesto. Súťažiacim, ktorí zostanú na zozname čakajúcich po skončení registrácie vrátime 95% registračného poplatku.

Ak zistíte, že sa nemôžete zúčastniť súťaže, dajte nám to prosím vedieť čo najskôr.


Registration closed 6 months ago on .
Sign in to check the status of your registration. If you do not yet have a WCA account, you can create one here, but it is too late to register for this competition.
Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.