Borupgaard Autumn 2021


Date
Nov 13, 2021
City
Ballerup, Denmark
Venue

Borupgaard Gymnasium

Address
Lautruphøj 9 2750 Ballerup
Details

Kantinen

Contact
Organization team
Organizers
Daniel Vædele Egdal, Dansk Speedcubing Forening, Joy Liou Liu (刘丽欧), Thomas Sonnenberg Jarner, and Thor Muto Asmund
WCA Delegate
Daniel Vædele Egdal
Download all the competition's details as PDF here.
Information

Gæster til deltagere bedes betale 20kr i lokalet.
Lokalet åbner klokken 9, hvor vi klargører lokalet.


Guests to competitors are asked to pay 20kr in the venue.
Venue opens at 9, where we will start setting it up.

Events
Main event
Competitors
53
Registration period

Online registration opened and closed .

Registration requirements
This competition is over, click here to display the registration requirements it used.
Create a WCA account here if you don't have one.
If this is not your first competition, associate your WCA ID to your WCA account here.
Register for this competition here.
There is a competitor limit of 80 competitors.
The base registration fee for this competition is 150 kr. (Danish Krone).
If your registration is cancelled before you will be refunded 50% of your registration fee.
Registrants on the waiting list may be accepted onto the competitor list until .
If you are a registered competitor you may change your registered events until by contacting the organization team.
No on the spot registrations will be accepted.


Highlights
Click here to display the highlights of the competition.

Martin Vædele Egdal won with an average of 7.92 seconds in the 3x3x3 Cube event. Rasmus Stub Detlefsen finished second (7.99) and Magnus Søndergaard Byrne finished third (8.97).

Event Name Best Average Citizen of Solves
3x3x3 Cube Martin Vædele Egdal 6.86 7.92 Denmark 8.709.277.727.356.86
2x2x2 Cube Martin Vædele Egdal 1.62 2.43 Denmark 2.732.871.692.961.62
5x5x5 Cube Martin Vædele Egdal 51.85 53.97 Denmark 54.5951.8552.3754.951:10.07
3x3x3 One-Handed Martin Vædele Egdal 11.53 14.33 Denmark 11.5314.6315.07DNF13.30
Megaminx Martin Vædele Egdal 35.57 NR 44.04 Denmark 41.7535.5746.9443.4448.17
Skewb Daniel Vædele Egdal 2.60 3.37 Denmark 3.662.602.893.933.55
Square-1 Rasmus Stub Detlefsen 6.13 7.67 Denmark 7.727.806.137.499.94
Event Round Format Time limit Cutoff Proceed
3x3x3 Cube First round Ao5 10:00.00 Top 50% advance to next round
Final Ao5 10:00.00
2x2x2 Cube First round Ao5 1:00.00 Top 50% advance to next round
Final Ao5 1:00.00
5x5x5 Cube Final Bo2 / Ao5 4:00.00 2 attempts to get < 2:10.00
3x3x3 One-Handed Final Bo2 / Ao5 2:00.00 2 attempts to get < 45.00
Megaminx Final Bo2 / Ao5 4:00.00 2 attempts to get < 2:10.00
Skewb Final Ao5 1:00.00
Square-1 Final Bo2 / Ao5 2:00.00 2 attempts to get < 40.00

You are viewing the schedule for the venue Borupgaard Gymnasium.
The schedule is displayed in the timezone Europe/Copenhagen.
Add to calendar

Display the schedule as:
ALL

Schedule for Saturday (November 13, 2021)

From 09:40 AM
To 09:50 AM
Tutorial for new competitors
Kantinen
From 09:50 AM
To 10:50 AM
3x3x3 Cube First round
Kantinen
Format
Ao5
Time limit
10:00.00
Proceed
Top 50% advance to next round
From 10:50 AM
To 11:35 AM
2x2x2 Cube First round
Kantinen
Format
Ao5
Time limit
1:00.00
Proceed
Top 50% advance to next round
From 11:35 AM
To 12:15 PM
Skewb Final
Kantinen
Format
Ao5
Time limit
1:00.00
From 12:15 PM
To 01:15 PM
Lunch
Kantinen
From 01:15 PM
To 02:20 PM
5x5x5 Cube Final
Kantinen
Format
Bo2 / Ao5
Time limit
4:00.00
Cutoff
2 attempts to get < 2:10.00
From 02:20 PM
To 03:00 PM
Square-1 Final
Kantinen
Format
Bo2 / Ao5
Time limit
2:00.00
Cutoff
2 attempts to get < 40.00
From 03:00 PM
To 03:45 PM
3x3x3 One-Handed Final
Kantinen
Format
Bo2 / Ao5
Time limit
2:00.00
Cutoff
2 attempts to get < 45.00
From 03:45 PM
To 04:35 PM
Megaminx Final
Kantinen
Format
Bo2 / Ao5
Time limit
4:00.00
Cutoff
2 attempts to get < 2:10.00
From 04:35 PM
To 05:05 PM
2x2x2 Cube Final
Kantinen
Format
Ao5
Time limit
1:00.00
From 05:05 PM
To 05:40 PM
3x3x3 Cube Final
Kantinen
Format
Ao5
Time limit
10:00.00
From 05:40 PM
To 06:00 PM
Clean up
Kantinen
From 06:00 PM
To 06:15 PM
Awards
Kantinen

Alle deltagere skal have statsborgerskab for det land de deltager under. Det vil altså sige, at hvis man har dansk statsborgerskab deltager man under Danmark. Hvis man har statsborgerskab for et andet land, så deltager man under det. Hvis man har dobbeltstatsborgerskab, vælger man selv hvilket land, man repræsenterer af de lande man er statsborger af.
Hvis man har opnået nyt statsborgerskab, kan man skifte nationalitiet på WCA til sin første konkurrence i kalenderåret. Kontakt den Delegerede for konkurrencen for at gøre det. Hvis man aldrig har haft statsborgerskab for det land man deltager under, eller ikke har længere, skal man også kontakte den Delegerede for at få det fikset.

Ligegyldigt hvilket land du repræsenterer, er du mere end velkommen til at tilmelde dig konkurrencen! Alle WCA konkurrencer er åbne for alle nationer.


All competitors must have citizenship of the country they are representing when competing. This means that if you are a Danish citizen you will represent Denmark as a competitor. If you have citizenship of another country you will compete under that country. If you have dual citizenship you may choose which country to represent of those you are a citizen of.
If you have obtained citizenship of another country you may have this updated at your first WCA competition in the year. Contact the Delegate to do this. If you have never held citizenship of the country you are representing on the WCA, or you no longer hold citizenship of the country, you must contact the Delegate of the competition to have this updated.

Regardless of the country you represent you are more than welcome to register for the competition! All WCA competitions are open for all nations.

Hvis du oplever symptomer inden konkurrencen, så lad være med at komme! Hvis du ankommer med tydelige symptomer vil vi bede dig om at forlade lokalet.
Hvis du udviser symptomer inden for 14 dage efter arrangementet, så kontakt arrangørerne! Vi sender derefter en mail ud til alle deltagere, som advarsel om at en deltager har udvist symptomer (uden at nævne dit navn). Vi tager ikke ansvar for potentiel sygdom, du evt. må påtage dig i anledningen af at deltage i konkurrencen.

Vi vil følge størstedelen af det, der anbefales i WCA’s sikkerhedspolitik. Du bedes læse den her: https://www.worldcubeassociation.org/documents/policies/external/Competition%20Safety.pdf

De vigtigste punkter fra politikken, og yderligere punkter, kan ses nedenunder.

Alle deltagere skal så vidt som muligt afholde 1 meters afstand til hinanden under hele konkurrencen. Den eneste undtagelse er, når man er dommer, hvor man stadig skal prøve at afholde så meget afstand som muligt.

Du bedes se denne video, hvor du kan se proceduren vi følger, når man skal deltage. Du skal slå undertekster til, hvor dansk er en mulighed.

Når du deltager i en disciplin, så vil du blive siddende ved samme bord, fra din gruppe bliver kaldt til at du har færdiggjort alle dine forsøg i runden.

Til konkurrencen vil der være håndsprit forskellige steder, som alle deltagere og gæster skal bruge ofte.

Hvis man er blander, skal man spritte sine hænder af, både før man begynder, og efter gruppen er færdig.


If you experience symptoms before the competition, please do not attend! If you show up to the competition with obvious symptoms, we will ask you to leave the room.
If you show symptoms within 14 days after the competition, please contact the organizers! We will then send an email out to all the competitors, as a warning that a competitor has shown symptoms (without naming you). We do not take responsibility for potential illness you may get during the competition.

We will follow the majority of what is listed in the WCA’s Safety Policy. Please read the link below: https://www.worldcubeassociation.org/documents/policies/external/Competition%20Safety.pdf

The most important points from the policy and other points can be seen below.

Every competitor should try to keep a distance of 1 meter between each other during the entire competition. The only exception is when you’re a judge, where you should still try to keep distance as much as possible.

Please watch this video, where you can see the procedure we will follow when competing. Enable the English captions.

When you are competing in an event you will be sitting at the table, from when your group has been called until you have finished all your attempts in the round.

At the competition, hand sanitizer will be available in different places which competitors and guests must use often.

If you’re a scrambler, you must sanitize your hands before the group and after the group is finished.

Læs coronaforholdsreglerne her.

Alle deltagere skal have læst WCA regelsættet.
Vi vil lave en hurtig gennemgang inden 3x3 startet om morgenen, hvor at vi vil forklare hvordan det foregår når man deltager og dømmer.

Du skal være tilmeldt konkurrencen online for at kunne deltage! Du kan tilmelde dig her. Din tilmelding er fuldført, når du ser dit navn blandt de andre deltagere (her).

Nye deltagere skal medbringe noget legitimation, for at bekræfte deres identitet til konkurrencen. Et pas vil være et godt eksempel, siden der står fødselsdato og hvilket land du repræsenterer.

Det er forventet at du hjælper til under konkurrencen. For hver disciplin du deltager i, så skal du også hjælpe med at dømme i den disciplin, for en anden gruppe. Hvis du ser en tom dommerplads, så vær sød og døm!

Hver gang der er en disciplin med bind for øjnene, så skal der være helt stille i rummet! Det kræver meget koncentration, så vær sød at være stille.

Ingen billeder med blitz er tilladt i hele lokalet! Normale billeder uden blitz er tilladt.

Du må gerne optage dine officielle forsøg, så længe at du ikke kan se kameraets skærm, eller at den er slukket.

Alt publikum skal forholde sig mindst 1,5 meter væk fra alle deltager borde.

Når en runde er i gang, skal alle deltagere i den igangværende gruppe vente i venteområdet, indtil de bliver kaldt op til at løse.

Du må ikke tale om blandingerne før runden er overstået! Ellers kan du blive diskvalificeret.

Du behøver kun at være til stede under de discipliner du deltager i! Vi foreslår at du er der en halv til en hel time, før din første disciplin, da skemaet måske kan ændre sig.

Du vil modtage en email et par dage før konkurrencen. I den vil der stå hvilke mulige ændringer der kan være sket. Den vil også være fuldt ud opdateret, med alt andet information du muligvis vil have brug for.


Read the COVID precautions here.

All competitors must have read the WCA Regulations.
We will have a quick run down in the morning before starting the competition, and explain how to compete and judge.

You must be registered for this competition online in order to compete! You can register here. Your registration is complete, when you see your name among the other competitors (here).

New competitors must bring a valid identification card, to confirm their identity at the competition. A passport is a good example since it shows your date of birth, and country of representation.

You are expected to help during the competition. For each event you participate in, you will then need to judge at least one other group in the same event. If you see an empty spot for a judge at a solving station, please take it! This helps the competition run a lot smoother!

Every time there is blindfolded event, there has to be complete silence! It requires a lot of concentration, so please be silent. If you need to talk or make noise, please leave the venue room where people are solving to do so.

No flash photography in the entire venue! Flash is distracting to the competitors. However pictures without the use of flash are allowed.

You are allowed to film your official attempt, as long as the camera's screen is either off or is out of sight.

All spectators must remain at least 1,5 meters away from every solving station.

When a round is in progress, then all competitors in the current group must wait in the competitor waiting area, until they get called up to solve.

You are not allowed to talk about the scrambles until the round is done! Otherwise, you might get disqualified.

You only need to be present, when you have to compete, in the events you are registered for! We recommend that you are present half an hour to an hour before your first event, since the schedule might change.

When we approach the competition date, you will receive an email. It will contain some changes that might have happened. It will also contain more ‘up to date’ information, which you might need.

DSF Logo

Dansk Speedcubing Forening (DSF) står for alle konkurrencer i Danmark. Du kan finde vores hjemmeside her, Facebook side her og Facebook gruppe her.
Enhver person med dansk statsborgerskab (eller har fast bopæl i Danmark), der deltager i en officiel konkurrence i Danmark, har ret til at blive medlem af DSF. Medlemskabet varer 14 måneder.


Danish Speedcubing Association (in Danish DSF) is responsible for all competitions in Denmark. You can find our website here, Facebook page here, and our Facebook group here.
Every person competing in Denmark with Danish citizenship (or living in Denmark), has the right to become a member of the DSF. The membership lasts 14 months.

Det er muligt at tage S-toget linje C, til enten Ballerup St. eller Malmparken St.
Hvorefter man kan tage:
400s mod Lyngby St. (fra Ballerup St.)
350s mod Nørreport St. (fra Ballerup St. og Malmparken St.)
Herefter ligger venuet ca. 10 minutter væk fra busstopstedet.

It's possible to take the S-train line C, to either Ballerup St. or Malmparken St.
Afterwards you kan take the following buses:
400s towards Lyngby St. (form Ballerup St.)
350s towards Nørreport St. (from Ballerup or Malmparken St.)
Hereafter the venue is a 10 min walk away from the busstop

Der ligger en Føtex 500 meter fra lokalet.
Man kan også gå 500 meter til Lautruphøj busstopstedet, for så at tage bus 350s (mod Ballerup station) til Malmparken station, derefter gå yderligere 300 meter til McDonald's eller Lidl.


There is a Føtex 500 meters away from the venue.
You can walk 500 meters to Lautruphøj bus stop, then take bus 350s (towards Ballerup station), get off at Malmparken station and walk 300 meters to either a McDonald's or a Lidl.

Grupper/Groups

Der er vil være brug for mange frivillige dommere, specielt i alle efterfølgende runder!

Alle deltagere vil blive siddende ved samme station under gennemføringen af deres gennemsnit i en runde. Derfor er det meget vigtigt, at der er en dommer ledig til hver eneste deltager i gruppen. Hvis du ser en deltager uden en dommer, så sæt dig venligst op og døm.

Læg mærke til at foran gruppenummeret hvor du skal deltage står der et 'S' og så et tal. Det til er det bord du skal sidde ved når du løser.

Husk at når du skriver under for et forsøg (om du er blander, dommer eller deltager) at bruge dit tilmeldings ID. Det står på oversigten ovenfor.


There will be needed a lot of volunteers, especially for all of the proceeding rounds!

All of the competitors will be seated with the station during the duration of their average in a round. Therefore it is important that there is an available to all of the competitors in the group. If you see a competitor without a judge, then please sit down and judge.

Notice that in front of the group number where you are competing a 'S' is wrtten followed by a number. That number is the station where you have to solve.

Remember when you are signing for an attempt (scrambling, judging or competiting) to use your registration ID. You can find that in the link above.

Live resultater

Du vil kunne finde live resultater på WCA Live, når konkurrencen går i gang. Vi vil prøve at få resultaterne op så hurtigt som muligt, men det er desværre ikke altid de er oppe med det samme, da vi prioritere at konkurrencen kører efter tidsplanen! Husk de tider der står på WCA Live er ikke de endelige resultater, og ændringer kan forekomme.
De endelige resultater for konkurrence burde være uploadet på konkurrence siden dagen efter konkurrencen.


You will be able to find the live results on WCA Live when the competition start. We always try to get the results up as fast as possible, but we priorities making sure the competition runs smoothly and according to the schedule. Remember the results on WCA Live are not final, and changes might occur.
The final results of the competition should be uploaded on the competition page the day after the competition.

Vi har været heldige at få Professorternigen.dk som sponsor for konkurrencen. Det betyder også der kommer til at være en fin bod, og selvfølgelig 00-chokolade ude til konkurrencen.


We have been fortunate to have Professorterningen.dk as sponsors for this competition. Which means that there will be a little stand, and our traditional 00-chocolate at the event.

Time limit

If you reach the time limit during your solve, the judge will stop you and your result will be DNF (see Regulation A1a4).

Cutoff

The result to beat to proceed to the second phase of a cutoff round (see Regulation 9g).

Format

The format describes how to determine the ranking of competitors based on their results. The list of allowed formats per event is described in Regulation 9b. See Regulation 9f for a description of each format.

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.