Big Cubes Sofia 2019


Registration requirements for the competition:

Create a WCA account here if you don't have one.
If this is not your first competition, associate your WCA ID to your WCA account here.
Register for this competition below.
There is a competitor limit of 100 competitors.
The base registration fee for this competition is 8 лв. (Bulgarian Lev).
Registration fees won't be refunded under any circumstance.
On the spot registrations will be accepted with a base registration fee of 8 лв. (Bulgarian Lev).


To complete your registration you have to do two things:
1) Confirm your spot by answering in 48 hours at the confirmation mail that we will send two weeks before the competition.
2) Pay the 8 leva (or 16 leva for the 2 days) registration fee at the venue until 12:30. As this is a 2 days competition this should be done on Day 1!
* If the limit will be reached and you didn't reply to the confirmation mail you will be deleted from the registration list.
* If you confirm your spot on email but didn't register at the venue before your very first event will consider that you will not come anymore and will accept someone else.


За да завършите своята регистрация, трябва да направите тези 2 неща:
1) Отговорете (в рамките на 48 часа) на потвърдителния e-mail, който ще получите. Този e-mail ще бъде изпратен на всеки регистриран в списъка състезател, 2 седмици преди състезанието.
2) Заплатете таксата за участие на стойност 8 лв (или 16 лв за 2-та дни) на място, в деня на състезанието. Такса се събира до 12:30 часа в деня на състезанието. Тъй като това е двудневно състезание, това трябва да се направи в първия ден. Регистрацията на място не оскъпява таксата за участие! Тя остава 8 лв./ден.

Ако е достигнат лимитът участници, а вие не сте отговорили на изпратения e-mail, вашата регистрация ще бъде изтрита от списъка.
Ако потвърдите участие по e-mail, но не се регистрирате на специалната маса на място, преди вашата първа дисциплина, ще считаме, че няма да дойдете и ще бъдете подменен с друг участник, който ще се регистрира на място в деня на състезанието.


Registration closed over 3 years ago on .
Sign in to check the status of your registration. If you do not yet have a WCA account, you can create one here, but it is too late to register for this competition.
Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.